Visionsoft มีโซลูชั่นหลากหลายเพื่อสนองตอบการทำธุรกิจหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น โปรแกรมอสังหาริมทรัพย์ สำหรับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  โปรแกรมก่อสร้าง ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง หรือการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์   เพราะเราเชื่อว่าโลกทุกวันนี้แข่งขันกันด้วยเทคโนโลยีที่ช่วยให้การทำธุรกิจง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้น   เลือกโซลูชั่นที่ตรงกับธุรกิจของคุณ แล้วก้าวไปข้างหน้ากับเราด้วยความมั่นใจ

ระบบบริหารโครงการบ้านจัดสรร

ระบบบริหารโครงการ
บ้านจัดสรร

โปรแกรมอสังหาริมทรัพย์ ที่ช่วยคุณบริหารโครงการอย่างมืออาชีพทั้งงานขาย จ้างเหมาก่อสร้าง จัดซื้อ สต็อค จ่ายเงิน ต้นทุน งบประมาณ และลงบัญชีแบบครบวงจร

ระบบบริหารโครงการบ้านจัดสรร

ระบบบริหารต้นทุน
รับเหมาก่อสร้าง

สำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ที่ต้องการควบคุม ต้นทุนให้อยู่ในงบประมาณที่วางไว้ ควบคุมการจัดซื้อ ให้เป็นไปตาม BOQ ทำให้ต้นทุนอยู่ในกรอบที่วางไว้

ระบบบริหารโครงการบ้านจัดสรร

ระบบบริหารพอร์ต
การลงทุน

เครื่องมือที่ช่วยนักลงทุนในการบริหารพอร์ตการลงทุนในหุ้น ช่วยคำนวณผลตอบแทนจากการซื้อขายหุ้น ในแต่ละล็อต

โปรแกรมอสังหา, โปรแกรมบ้านจัดสรร, โปรแกรม บริหารโครงการบ้านจัดสรร, โปรแกรม บริหารงานขาย โครงการ, โปรแกรม ก่อสร้าง, โปรแกรม คุมงวดงานก่อสร้าง, โปรแกรม boq, โปรแกรม บัญชีอสังหาริมทรัพย์, โปรแกรม ลูกหนี้บ้านจัดสรร, โปรแกรม อสังหาริมทรัพย์

ทำไม Visionprop จึงเหมาะกับผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์

มีองค์ประกอบมากมายที่ทำให้ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประสบความสำเร็จได้  การบริหารต้นทุนที่ดีและรัดกุม จะทำให้เราสามารถสร้างผลกำไรได้สูงสุดและเป็นไปตามแผนที่วางไว้  Visionprop จะช่วยคุณ

ช่วยบริหารและติดตามลูกหนี้ให้ชำระตรงเวลา

โปรแกรมอสังหาริมทรัพย์ Visionprop จะช่วยให้คุณติดตามลูกหนี้ที่ค้างชำระค่างวดได้อย่างรวดเร็ว ด้วยเครื่องมือมากมาย มีรายงานและDashboard ที่จะคอยวิเคราะห์พฤติกรรมการชำระเงินค่างวดของลูกค้าได้ตลอดเวลา เพราะค่างวดที่ติดตามได้ตรงเวลา นั่นหมายถึงสภาพคล่องที่คุณสามารถนำมาหมุนเวียนในการก่อสร้างลดวงเงินกู้ธนาคารและลดภาระดอกเบี้ย  ลงได้ระดับหนึ่ง

โปรแกรมอสังหาริมทรัพย์, โปรแกรมก่อสร้าง

ประมาณการเงินรับล่วงหน้าเพื่อวางแผนจัดหาเงินทุนในการก่อสร้าง

โปรแกรมอสังหาริมทรัพย์ Visionprop มีฟังชั่นที่ช่วยคุณประมาณการเงินสดที่จะได้รับแต่ละช่วงเวลาตลอดอายุของโครงการ จากรายรับในหลายด้านเช่นเงินค่างวดเงิน โอนกรรมสิทธิ์ ๆลๆ ช่วยให้คุณวางแผนการกู้เงินเพื่อจัดหาเงินหมุนเวียนในการก่อสร้างจากธนาคารได้โดยมีต้นทุนต่ำที่สุดคุณสามารถประหยัดดอกเบี้ยธนาคารได้อย่างมากจากฟังชั่นนี้

โปรแกรมอสังหาริมทรัพย์ , โปรแกรมบ้านจัดสรร

กำหนดสิทธิ์การใช้งานได้อย่างละเอียดเพื่อความปลอดภัยสูงสุด

สามารถกำหนดให้ผู้ใช้ระบบสามารถเข้าใช้งานได้เฉพาะโครงการที่ผู้ใช้ทำงานอยู่เท่านั้น ไม่ปะปนกับโครงการอื่นกรณีที่มีหลายโครงการอยู่ในระบบ ผู้ใช้งานจะเห็นเฉพาะโครงการที่ตนเองทำอยู่เท่านั้น นอกจากนี้ระบบจะไม่อนุญาติให้บุคคลภายนอกบริษัทที่ไม่ได้รับอนุญาติ  เข้าสู่ระบบได้ แม้บุคคลภายนอกนั้นจะมีรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านก็ตาม  ทำให้การใช้งานมีความปลอดภัยสูง ไม่ต้องกังวล  หากคนในบริษัทนำรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านไปเปิดเผยให้บุคคลภายนอก

ระบบ Alert ที่คอยเตือนการทำงานในทุกขั้นตอนลดความผิดพลาดในการป้อนข้อมูล

มีระบบ Alert ที่จะคอยเตือนการทำงานในทุกขั้นตอนของการป้อนข้อมูลระบบจะคอยเตือนข้อมูลบางอย่างที่ผู้ใช้งานอาจหลงลืม ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหาย เช่น จ่ายเงินซื้อวัสดุให้ผู้รับเหมา และต้องนำเงินที่จ่ายนั้นมาหักในงวดงานที่จ่าย  โดยระบบจะคอยตรวจสอบให้ว่ามีการจ่ายเงินล่วงหน้านี้ไปก่อนหรือไม่  หากมีระบบจะดึงยอดเงินที่ต้องหักขึ้นมาทันที โดยผู้ใช้งานไม่จำเป็น  ต้องจดจำ

โปรแกรมอสังหาริมทรัพย์, โปรแกรมบ้านจัดสรร, โปรแกรมก่อสร้าง
โปรแกรมบ้านจัดสรร, โปรแกรม บริหารโครงการบ้านจัดสรร, โปรแกรม บริหารงานขาย โครงการ, โปรแกรม ก่อสร้าง, โปรแกรม คุมงวดงานก่อสร้าง, โปรแกรม boq, โปรแกรม บัญชีอสังหาริมทรัพย์, โปรแกรม ลูกหนี้บ้านจัดสรร, โปรแกรม อสังหาริมทรัพย์

ไม่จำกัดผู้ใช้งาน

สามารถใช้งาน Visionprop ได้ไม่จำกัดผู้ใช้ คุณสามารถเพิ่มผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์ใช้ระบบได้เท่าที่ต้องการ หมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายที่ต้องซื้อสิทธิ์เพิ่มเติม

ใช้งานได้ทุกที่

สามารถใช้งาน Visionprop ได้ทุกที่ทั้งในระบบ LAN และออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ทใช้งานได้แม้ไม่มีอินเทอร์เน็ท

ความปลอดภัยสูง

กรณีที่ใช้งานในระบบ LAN คุณสามารถควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลได้ดีกว่าการใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ทเพียงอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นไวรัส มัลแวร์ หรือการเจาะระบบจากภายนอก

ไม่มีค่า Web Hosting

ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่เก็บข้อมูล หมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่ในระยะยาว

จ่ายเพียงครั้งเดียว

เป็นระบบซื้อขาด จ่ายเพียงครั้งเดียวใช้ได้ตลอดไป ไม่ต้องกังวดเรื่องค่าใช้จ่ายบานปลายและคุมไม่ได้ในระยะยาว

28 ปีกับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง

โปรแกรม Visionprop ถูกพัฒนาเพิ่มเติมความสามารถใหม่ๆมายาวนานกว่า 28 ปีแล้วมั่นใจได้ว่าตอบโจทย์ทุกการทำงานของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ระบบมีความปลอดภัยสูง

สามารถใช้งานได้ในระบบ LAN ซึ่งมีความเร็วสูงและมีความปลอดภัยของข้อมูลสูง สามารถใช้งานได้ โดยไม่ต้องมีอินเทอร์เน็ท กรณีต้องการใช้งานจากสถานที่อื่นสามารถ ออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ทได้ ทำให้การใช้งานมีความปลอดภัยของข้อมูลสูง โอกาสที่ข้อมูลจะรั่วไหล หรือโอกาสในการถูกเจาะระบบมีน้อยลง

ฐานข้อมูลเก็บอยู่ที่ลูกค้าเอง ทำให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในเรื่อง Web Hosting ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายผูกพันในระยะยาว  และลดความเสี่ยงเรื่องข้อมูลถูกโจรกรรหรือถูกแฮ็กข้อมูลจากบุคคลภายนอกเนื่องจากลูกค้าต้องใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ทตลอดเวลา 

Scroll to top