Visionstock โปรแกรมบริการพอร์ตการลงทุน

Visionstock โปรแกรมบริหารพอร์ตการลงทุน

Visionstock โปรแกรมบริหารพอร์ตการลงทุน ช่วยให้คุณซื้อขายหุ้นได้อย่างเป็นระบบ ด้วยระบบบันทึกการซื้อขายแบบเลือกล็อตได้  ไม่ว่าหุ้นแต่ละตัวจะซื้อมาหลายล็อต ก็สามารถเลือกล็อตขายได้ตามที่ต้องการ ไม่จำเป็นต้องขายตามลำดับที่ซื้อเข้ามา คุณจึงสามารถบริหารกำไรขาดทุนได้ตามความเป็นจริง วิเคราะห์ประสิทธิภาพการซื้อขายในพอร์ตได้อย่างละเอียดและแม่นยำ ช่วยให้นักลงทุนบริหารพอร์ตการลงทุน และประเมินการซื้อขายได้ตรงตามความเป็นจริง

คำถามที่พบบ่อย

โปรแกรม Visionstock ออกแบบมาเพื่อนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ที่ต้องการบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนของตนเองอย่างมืออาชีพ ระบบมีฟังชั่นที่ช่วยให้คุณดูสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ในหลายมุมมอง ทำให้สามารถประเมินประสิทธิภาพการลงทุนว่าดีมากน้อยเพียงใด และช่วยให้คุณวางแผนการซื้อขายหุ้นได้อย่างถูกต้องมากขึ้น

โปรแกรม Visionstock เป็นโปรแกรมซื้อขาด ลูกค้าจ่ายเงินซื้อเพียงครั้งเดียว ไม่ต้องจ่ายค่าเช่าไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุด ใช้ได้ตลอดไปไม่มีจำกัดระยะเวลา

โปรแกรม Visionstock เป็นระบบที่ต้องติดตั้งลงอุปกรณที่ใช้งาน ลูกค้าที่เข้าใช้งานระบบต้องมี User name และ Password หากผู้ใช้งานนำรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านไปให้บุคคลอื่น คนเหล่านั้นจะไม่สามารถเข้าระบบได้ เนื่องจากไม่มีโปรแกรมติดตั้งอยู่ ต่างจากโปรแกรมที่ทำงานผ่าน Web Browser ซึ่งใครก็ตามที่ได้รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านไป จะสามารถเข้าโปรแกรมได้อย่างง่ายดายจึงไม่ปลอดภัยเป็นอย่างยิ่ง 

ลูกค้าสามารถใช้โปรแกรม Visionstock ได้โดยไม่ต้องมีอินเทอร์เน็ท โปรแกรมทำงานในระบบ Offline คุณสามารถทำ Remote เพื่อใช้งานโปรแกรมจากระยะไกลได้

Visionstock โปรแกรมบริหารพอร์ตการลงทุน

DashBoard สรุปข้อมูลในพอร์ตการลงทุน

โปรแกรม Visionstock ช่วยให้คุณตรวจสอบการซื้อขายหลักทรัพย์ได้อย่างละเอียด ด้วย Dash Board ที่ช่วยสรุปรายการซื้อขายที่เกิดขึ้นสรุปกำไรขาดทุนจากการซื้อขายแยกเป็นล็อตๆที่สั่งขาย สรุปการรับงินปันผล (Dividend) และยอดคงเหลือของหลักทรัพย์ที่มีในพอร์ต ทั้งยังแสดงยอดกำไรขาดทุนของหลักทรัพย์ที่เหลืออยู่ในพอร์ตทั้งหมดทั้งที่เป็นจำนวนเงิน และเป็นเปอร์เซ็นต์

เลือกขายหุ้นตามล็อตที่ซื้อมาได้
ไม่ต้องเรียงตามลำดับที่ซื้อมา

คุณสามารถเลือกขายหุ้นตามล็อตที่ต้องการขายล็อตใดก่อนหลังก็ได้ โปรแกรมจะคำนวณกำไรขาดทุนจากเฉพาะล็อตที่คุณตัดขายไม่คำนวณกำไรขาดทุนจากต้นทุนรวมเฉลี่ย ซึ่งทำให้ไม่เห็นกำไรหรือขาดทุนที่แท้จริง รวมทั้งยอดคงเหลือจะเป็นต้นทุนจริง ตามล็อตที่เหลืออยู่ในพอร์ตไม่ใช่ต้นทุนเฉลี่ย ซึ่งจะทำให้คุณเห็นต้นทุนคงเหลือในพอร์ตที่แท้จริงด้วย

Visionstock โปรแกรมบริหารพอร์ตหุ้น โปรแกรมหุ้น โปรแกรมวิเคราะห์หุ้น
Visionstock โปรแกรมบริหารพอร์ตการลงทุน

ใช้ได้หลายบัญชี

สามารถเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นได้หลายบัญชี ไม่จำกัด เหมาะสำหรับนักลงทุนที่เปิดบัญชีซื้อขายในหลายโบรกเกอร์

โปรแกรมหุ้น โปรแกรมบริการพอร์ตการลงทุน

ใช้ได้หลายโบรกเกอร์

สามารถเปิดบัญชีซื้อขายได้หลาย
โบรกเกอร์ไม่จำกัด โดยในแต่ละ
โบรกเกอร์สามารถเปิดได้หลายบัญชีข้อมูลจะถูกเก็บแยกตามโบรกเกอร์

เลือกขายหุ้นได้ตามล็อต

กรณีที่ซื้อหุ้นตัวเดียวกันหลายล็อต
คุณสามารถเลือกขายล็อตใดก่อน
หลังได้ โดยไม่จำเป็นต้องขาย
ตามลำดับที่ซื้อมา

โปรแกรม ซื้อหุ้น,โปรแกรม ขายหุ้น, หลักทรัพย์, โปรแกรม เล่นหุ้น, SET, โปรแกรม คำนวณ หุ้น, โปรแกรม วิเคราะห์ หุ้น, โปรแกรม หุ้น, โปรแกรม การลงทุนหุ้น, เว็บ หุ้น, หุ้น ปันผล, ตลาดหลักทรัพย์, หุ้นไทย, Settrade, วิเคราะห์ หลักทรัพย์, วิเคราะห์ บริษัท, วิเคราะห์ ลงทุน, หุ้น ไทย, ตลาดหุ้น

คำนวณเงินปันผล

ระบบบันทึกการรับเงินปันผล ช่วย
คำนวณเงินปันผลที่ได้รับในแต่ละปี
พร้อมสรุปยอดเงินปันผลรับ
ของหุ้นแต่ละตัวอย่างละเอียด

รองรับหลักทรัพย์หลายรูปแบบ

รองรับการบันทึกการซื้อขายกับ
หลักทรัพย์หลายรูปแบบ ทั้งหุ้นสามัญวอแรนท์หุ้นเพิ่มทุน หุ้น IPO

Dashboard Portfolio

มี Dashboard ที่สามารถตรวจสอบ
สถานะพอร์ตของคุณ ทั้งยอดคงเหลือหุ้น แยกเป็นแต่ละล็อตที่ซื้อ สรุปรายการซื้อขาย สรุปกำไรขาดทุน สรุปการรับเงินปันผล

เตือนการชำระค่าซื้อหลักทรัพย์

Visionstock จะคอยเตือนเมื่อคุณซื้อหุ้นแล้วยังไม่ถึงกำหนดชำระเงิน โดยจะเตือนว่าคุณยังไม่ได้ชำระค่าหุ้นเมื่อคุณล็อคอินเข้าใช้งานระบบ แยกเป็นหุ้นแต่ละตัว

โปรแกรม ซื้อหุ้น,โปรแกรม ขายหุ้น, หลักทรัพย์, โปรแกรม เล่นหุ้น, SET, โปรแกรม คำนวณ หุ้น, โปรแกรม วิเคราะห์ หุ้น, โปรแกรม หุ้น, โปรแกรม การลงทุนหุ้น, เว็บ หุ้น, หุ้น ปันผล, ตลาดหลักทรัพย์, หุ้นไทย, Settrade, วิเคราะห์ หลักทรัพย์, วิเคราะห์ บริษัท, วิเคราะห์ ลงทุน, หุ้น ไทย, ตลาดหุ้น

รายงานสรุปการซื้อขาย
สรุปกำไรขาดทุน

สามารถสรุปยอดการซื้อขายหุ้น
ยอดกำไรขาดทุนแยกเป็นล็อต
สรุปยอดการรับเงินปันผลโดย
พิมพ์เป็นรายงานหรือดูสรุปได้

ทำงานแบบ Offline

โปรแกรม Visionstock ทำงาน
แบบ Offline ไม่ต้องเชื่อมต่อ
กับอินเทอร์เน็ตก็ใช้งานได้ทันที

Visionstock โปรแกรมบริหารพอร์ตการลงทุน โปรแกรมซื้อขายหุ้น โปรแกรมวิเคราะห์หุ้น

นำเงินปันผลหักจากต้นทุนที่ซื้อหุ้น

หากคุณติดหุ้นอยู่นาน คุณสามารถนำเงินปันผลที่ได้รับมาก่อนหน้านั้นมาหักจากต้นทุนที่คุณซื้อหุ้นมาเพื่อทำให้ต้นทุนแต่ละล็อตต่ำลงทำให้คุณสามารถขายหุ้นนั้นในราคาที่ขาดทุนน้อยลง หรือไม่ขาดทุนเลยโปรแกรมจะคำนวนเงินปันผลที่คุณรับมาในแต่ละล็อตของหุ้นนั้นให้โดยอัตโนมัติ พร้อมคำนวณต้นทุนใหม่ให้ด้วย  ช่วยให้สะดวกกับการขายหุ้นนั้น

วิเคราะห์ผลตอบแทนในพอร์ต

โปรแกรม Visionstock ช่วยคุณวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการซื้อขายหลักทรัพย์โดยแยกเป็น Top gainer และ Top loser คุณสามารถตรวจสอบได้ว่าหลักทรัพย์ตัวใดให้ผลตอบแทนสูงสุดหรือขาดทุนสูงสุดเรียงตามลำดับ  โดยสามารถเลือกช่วงเวลาที่ต้องการวิเคราะห์ได้  ช่วยให้คุณวางแผนการเทรดได้ดีขึ้น

Visionstock โปรแกรมบริหารพอร์ตการลงทุน
Scroll to top